INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

CENTRUM Kyjov – obchodní dům
Jungmannova 499, 3. patro, dveře č. 317

1 osoba 400 Kč/1 hod.
2 osoby 300 Kč osoba/1 hod.
3 osoby 200 Kč osoba/1 hod.

SKUPINOVÉ LEKCE

pondělí, středa
100 Kč/1 hod.

18:30 – 19:30
DDM Kyjov, Husova 370

„Po 10 lekcích pocítíte rozdíl.
Po 20 lekcích uvidíte rozdíl.
Po 30 lekcích budete mít nové tělo.“